Privacy Policy

Header HilversumFIT

Privacy policy

Privacy policy van HILVERSUM FIT,
eigenaar van www.hilversumfit.nl.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van hilversumfit.nl is een belangrijke taak voor ons. In deze privacy policy beschrijven we welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Door de informatie en diensten van deze website te gebruiken gaat u akkoord met deze privacy policy.

Als u vragen heeft kunt u Gene Kuijpers, de eigenaar van HILVERSUM FIT, contacteren via info@hilversumfit.nl.

HILVERSUM FIT maakt gebruik van cookies om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit doen we omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Ook monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Wanneer bezoekers het contactformulier op de site invullen, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier. Daarnaast verzamelt Contact Form 7 (plug-in van Rock Lobster, LLC) het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Deelnemers aan de trainingen

Elke Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden van HILVERSUM FIT, waarin onder andere onderstaande vermeld staat.

HILVERSUM FIT respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen bij inschrijving en daarbuiten (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

HILVERSUM FIT gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal HILVERSUM FIT deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

HILVERSUM FIT zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

De werknemers van HILVERSUM FIT en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

Disclaimer

De verstrekte informatie op de website www.hilversumfit.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel HILVERSUM FIT de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan HILVERSUM FIT niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van HILVERSUM FIT sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derde partijen waarnaar op de website www.hilversumfit.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door HILVERSUM FIT gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. HILVERSUM FIT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

De website www.HILVERSUM FIT.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van HILVERSUM FIT.

Footer HilversumFIT

Powered by MovingMarCom